Aktuality

Město obnoví placené parkování, MHD i Senior taxi

30/04/2020

Kroměřížské technické služby budou od pondělí 4. května 2020 opět vybírat parkovné za stání vozidel na zpoplatněných parkovacích místech v Kroměříži. Od stejného dne bude znovu vybírat jízdné řidič Senior taxi a od pondělí 11. května bude znovu zpoplatněna také městská hromadná doprava. Od 25. května potom město počítá se znovuotevřením základních a mateřských škol.

„Reagujeme na to, jak stát postupně ruší opatření a omezení přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru. Mám radost z toho, že se život nás všech pomalu vrací do normálních kolejí,“ poznamenal starosta Jaroslav Němec.

Vláda zrušila zákaz placeného stání od úterka. Město ale podle Němce chce dát motoristům čas na to, aby si zase na placení parkovného zvykli. „Parkovné proto začneme vybírat od 4. května, je třeba lidi informovat. A také musíme sundat nápisy o bezplatném stání z parkovacích automatů,“ doplnil Němec. Parkovné se neplatilo od 20. března. „Lidem, kteří si koupili předplacené parkovací karty či kupóny, jejich platnost prodloužíme o dva měsíce, abychom jim tak kompenzovali dobu, kdy se za parkování ve městě neplatilo,“ dodal místostarosta Karel Holík.

Od pondělí 4. května budou platit také zákazníci Senior taxi. „Novinkou bude to, že každý cestující zaplatí za jednu jízdu jednotnou cenu 30 korun, a to nezávisle na délce cesty,“ informoval místostarosta Vít Peštuka.

V městské hromadné dopravě budou Kroměřížské technické služby vybírat jízdné od 11. května. Od stejného data tak bude opět možné nastupovat předními dveřmi. Jezdit se bude nadále podle jízdního řádu zavedeného od 31. března kvůli opatřením proti šíření nákazy koronaviru, který vychází z víkendového provozu, k němuž jsou přidány doplňkové linky. „Od poloviny června totiž MHD bude jezdit podle nových jízdních řádů, takže vracet na měsíc zpátky původní jízdní řády platné před zavedením opatření proti koronaviru by působilo nepřehledně a málo srozumitelně,“ vysvětlil Holík.

Nákupy pro seniory a zdravotně postižené občany, které město spolu s partnery zajišťuje po dobu platnosti opatření proti šíření koronaviru, budou zajišťovány v pracovní dny do 17. května, do kdy by podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny měl trvat nouzový stav. V případě potřeby nákupů po tomto datu mohou senioři oslovit k tomuto účelu zřízené placené pečovatelské služby, které v Kroměříži působí.

S otevřením základních škol počítá stát na 25. května, ve stejném datu by se v Kroměříži měly otevřít i mateřské školy. „Jaký bude skutečný provoz škol, v tuto chvíli ještě nevíme, situace se mění a vyvíjí. U mateřských škol nyní zjišťujeme, jaký budou mít rodiče zájem o umístění svých dětí ve školkách. Podle toho přizpůsobíme počet mateřských škol, které budou otevřeny, případně počet otevřených tříd,“ doplnila místostarostka Daniela Hebnarová. Po dobu trvání nouzového stavu je nadále otevřena dětská skupina v MŠ Mánesova a ZŠ Zachar se nadále stará o děti členů integrovaného záchranného systému a pracovníků sociálních služeb.

Máte zájem o zasílání novinek

Aktuality