Aktuality

Poděkování vedení města všem pracovníkům Sociálních služeb města Kroměříže

24/04/2020

Vážení a milí pracovníci,

jsou to už téměř dva měsíce, co jsou na vašich pracovištích zavedena omezující opatření.
Když máte službu, jdete do práce možná s obavami, ale přesto statečně. Zajišťujete provoz zařízení Sociálních služeb města Kroměříže (dále jen SSKM) v nelehké situaci. Vaše obtíže mohou spočívat třeba v tom, že můžete prožívat obavy o sebe a o své rodiny, ale zároveň o své klienty v domovech. Každý den se můžete i bez vlastního zavinění stát těmi, kdo přinesou nákazu do domovů nebo těmi, kdo mohou nakazit svou vlastní rodinu. Prožíváte stejné dilema, které prožívají pracovníci ve zdravotnictví. Pracujete s vysokým nasazením, vnímáte vážnost situace a maximálně dodržujete veškerá zavedená opatření. Zajišťujete přímou péči klientům služeb, pečlivě desinfikujete, uklízíte, vaříte nebo i jiným způsobem technicky a organizačně zajišťujete chod vašeho zařízení. Každá tato práce a činnost je důležitá. Pokud by jen jeden článek vašeho týmového řetězu nefungoval, mělo by to negativní vliv na ostatní složky v akci. Proto jsem s obdivem slyšel zprávy, že neváháte zaskočit, je-li toho třeba, za své kolegy tam, kde je to zrovna nutné. Například v kuchyni, abych uvedl jen jeden příklad z mnoha.

Snažíte se snížit, v rámci svých možností a sil, dopad restrikcí a izolujících omezení.
Jejich cílem je ochrana klientů domovů, ale jedná se o omezení nepříjemná pro všechny, zejména pro ty, kdo nemohou opustit zařízení. V důsledku této sociální izolace mohou vaši klienti prožívat nejrůznější trápení. Společně se snažíme prolomit bariéru této izolace a jejích důsledků. Přitom vás „zatěžujeme“, doufám, že snesitelně, dalšími a dalšími požadavky, jako tomu bylo například v případě doručení obrázků a vzkazů od dětí nebo v případě snahy propojit naše seniory s jejich rodinami a známými prostřednictvím mobilů a tabletů. Nyní začínáme společně připravovat projekt vyvýšených záhonů pro klienty vašich zařízení.

Vím, že práce v sociálních službách je i bez koronaviru velmi náročná. A když se musí každý den několik hodin pracovat s ochrannými prostředky, je to ještě obtížnější.

Stejně tak je třeba ocenit paní ředitelku SSKM, pracovníky ředitelství a vedoucí jednotlivých zařízení. Nečekali jste na pokyny z kraje nebo od zřizovatele. Již v předstihu jste připravovali
ve spolupráci s vedením města různé varianty krizových scénářů. Jsou zpracované krizové plány a zaměstnanci jsou dokonce připraveni být s klienty dlouhodoběji než jen v rámci jedné směny v případě, že se zařízení ocitne v karanténě. V takovém případě bude třeba v domovech zůstat, na nějakou dobu se zde zabydlet, bez možnosti každodenních návratů domů za svými rodinami. Tato situace snad nenastane, ale díky vám jsme na ni připraveni. Vím o tom, že se management vaší organizace snaží podpořit zaměstnance také například dodáním vitamínů nebo ochranných krémů na ruce, které jsou díky neustálé desinfekci a používáním rukavic bolavé a popraskané.

O tom, že jste profesionálové hodni obdivu, svědčí mimo jiné i to, s jakou kreativitou, ochotou
a rychlostí jste se zhostili předání obrázků a vzkazů od dětí před Velikonocemi v rámci projektu Duha nad Kroměříží. Nemluvím jen za sebe, ale za celé vedení města Kroměříže, které si velmi váží toho, že pracujete v takovém nasazení a vypětí, a přitom stíháte předávat radost seniorům v podobě knížeček či vytištěných jednotlivých vzkazů a obrázků. A to třeba ještě s napečeným zákuskem. Pokud byste svou práci dělali jen z povinnosti, bez vztahu ke svým klientům, nikdy bychom neměli možnost vidět tolik kreativních přístupů a rozjasněných očí našich seniorů. 

Samozřejmě, že dosavadní výsledky v podobě žádného nenakaženého klienta ani pracovníka se mohou v průběhu několika dní změnit. Proto je třeba prezentovat veškeré dosavadní úspěchy s pokorou a bez přílišného slavení. Dosavadní stav však jednoznačně svědčí o vaší pečlivé
a svědomité práci. Takže pokud cítíte vyčerpání, není se čemu divit. Mám naději, že si společnost (v občanech města Kroměříže) bude poté, co pandemie jednoho dne pomine, vaší nelehké, důležité a potřebné práce více vážit.  Podobně jako tomu bude, aspoň tak doufám,
u pracovníků ve zdravotnictví (aspoň těch, kteří bojují s koronavirem v prvních liniích, nebo je jejich práce výrazně ztížena nošením několika vrstev ochranných obleků a pomůcek).

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví proběhlo v SSKM testování
na přítomnost COVID-19 u všech pracovníků. Výsledkem je příznivá zpráva, že u nikoho z testovaných pracovníků nebyl dosud potvrzen pozitivní výsledek testu. Zavedla se různá a často i neoblíbená opatření, která jsou pro klienty, jejich blízké i pro vás pracovníky náročná. Nicméně právě tato opatření a vynikající týmová práce všech zaměstnanců má za výsledek, že se nákaza koronavirem doposud nedostala do žádné poskytované služby.

Hlavním smyslem tohoto sdělení je předat poděkování všem pracovníkům SSKM od zástupců města Kroměříže jako zřizovatele organizace. Za obětavou a náročnou práci patří všem zaměstnancům bez rozdílu pracovního zařazení obrovský dík!  

Hodně sil do další práce ve ztížených podmínkách, zdraví a inspiraci v lidech, kteří vidí dobrá znamení a vyhledávají především dobré zprávy, přeje

Vít Peštuka, místostarosta města Kroměříže

Máte zájem o zasílání novinek

Aktuality