Aktuality

Vláda povolila konání svatebních obřadů, může u nich ale být jen deset osob

21/04/2020

Ministerstvo zdravotnictví povolilo konání svatebních obřadů, které byly kvůli šíření pandemie koronaviru zakázány. „Konat se však mohou jen za přísných hygienických podmínek, a to za účasti nejvýše deseti osob, dodržování odstupu nejméně dvou metrů a používání desinfekce,“ upozornila místostarostka Daniela Hebnarová.

Povolený počet deseti osob zahrnuje oba snoubence, jejich svědky, oddávajícího, matrikářku a nejvýše čtyři další osoby, mezi které patří i fotograf nebo tlumočník. „Všechny osoby účastnící se obřadu jsou povinny nosit ochranný prostředek na nos a ústa, který brání šíření kapének. Netýká se to jen snoubenců, kteří roušku mít nemusí. Účastníci obřadu musí také dodržovat odstup nejméně dva metry od ostatních osob, s výjimkou členů domácnosti a snoubenců,“ popsala vedoucí oddělení matriky Kateřina Lučanová.

Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. „V případě podání rukou je následně nutné je desinfikovat. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že při svatebních obřadech nebude až do odvolání zajišťována hudba, a to z důvodu omezeného počtu osob ze strany města,“ doplnila Lučanová.

Podmínky pro konání svateb by se podle ní mohly uvolnit po 8. červnu 2020, pokud se situace s šířením koronaviru nezhorší. „I po tomto datu lze ale předpokládat, že bude nutné dodržovat určitá, především hygienická, omezení,“ dodala Lučanová. Pokud se epidemiologická situace nezhorší, bude matriční úřad od 8. června také přijímat rezervace na obřady vítání občánků.

Máte zájem o zasílání novinek

Aktuality