Návod pro vyplnění zádosti

Program podpory pro podnikatele

Návod

1. Vytvoření účtu a přihlášení

2. Vytvoření subjektu a doplnění informací

3. Vytvoření žádosti

4. Doplnění žádosti

5. Nahrání smlouvy a dokladu o platbě

6. Odeslání žádosti

Kontakty