Opatření města

Opatření

Opatření města Kroměříž

Městský úřad

 • zajišťuje nákupy pro seniory a zdravotně postižené, objednat je lze v pracovní dny telefonním čísle 720 744 884
 • město zřídilo nouzovou informační linku 720 744 886 pro občany, především pro seniory a osoby se zdravotním handicapem, kde jim pracovník městského úřadu poskytne informace související s epidemií koronaviru
 • budovy úřadu jsou pro veřejnost uzavřeny
 • v omezeném provozu je jen podatelna v ulici 1. máje, otevřena je v pondělí a ve středu, vždy od 08:00 do 11:00
 • mimo tuto dobu lze písemnosti odevzdat do nově zřízené schránky na budově C v ulici 1. máje, kde je zmíněná podatelna
 • osobní jednání s úředníky je nyní možné jen ve výjimečných případech v neodkladných úředních záležitostech a po předchozí telefonické (573 321 111) či e-mailové (podatelna@mesto-kromeriz.cz) domluvě
 • vítání občánků je zrušeno
 • konání svatebních obřadů je zrušeno, nepřijímají se na objednávky na duben a květen
 • zrušeny jsou kontroly živnostenského úřadu

Školy

 • základní školy zřizované městem jsou zavřené
 • pouze pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému je v provozu třída v ZŠ Zachar
 • mateřské školy zřizované městem jsou od 25.5. v provozu
 • zavřené je i středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka

Odpady

 • občané, u nichž bylo potvrzeno virem způsobené onemocnění COVID-19 a léčí se doma a také ti, kteří jsou v karanténě, nesmí třídit odpad, veškerý odpad musí ukládat do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad
 • svoz odpadů probíhá běžným způsobem
 • sběrný dvůr na Zacharu je v provozu

Doprava

 • cestující ve vozidlech MHD musí povinně nosit roušky, jimiž si zakryjí pusu a ústa
 • do autobusů MHD lze nastupovat a vystupovat z nich jen prostředními a zadními dveřmi, zrušen je prodej jízdenek u řidiče
 • Senior taxi je v provozu, vozí ale seniory a zdravotně postižené pouze k lékaři nebo na nákupy
 • městský úřad zrušil zkoušky v autoškolách
 • po dobu trvání nouzového stavu mohou v ulici Prusinovského parkovat jen vozidla městského úřadu a složek krizového systému

Kultura a cestovní ruch

 • Dům kultury v Kroměříži je uzavřen
 • kino Nadsklepí je uzavřeno
 • Knihovna Kroměřížska je otevřená
 • Turistické informační centrum je otevřené

Sportoviště

 • všechna městská sportoviště jsou mimo provoz