Opatření státu

Opatření

Harmonogram uvolňování opatření

Opatření státu

Pohyb občanů

 • je zakázán volný pohyb osob kromě nezbytných výjimek, jako jsou cesty do zaměstnání, za rodinou, za lékařem, nákup potravin, hygienických potřeb apod.
 • na veřejně dostupných místech mohou být nejvýše dva lidé, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu
 • je zakázán pohyb mimo bydliště bez ochrany úst a nosu (je možné použít například respirátor, roušku, šálu nebo šátek)
 • osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče, starostové obcí mají nařízeno zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků
 • osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby, mají zakázáno vycházet mimo objekt či areál zařízení, v němž jsou tyto sociální služby poskytovány (tj. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem)
 • občanské průkazy a cestovní pasy, kterým skončila platnost po 1. březnu, a řidičské průkazy, jejichž platnost skončila během nouzového stavu, tedy od 12. března, lze po dobu trvání nouzového stavu nadále používat

Kultura, sport a školství

 • je zakázáno pořádání akcí s účastí nad 30 osob
 • je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na školách, zavřené tak jsou kromě základních i střední, vysoké, umělecké a jazykové školy
 • je zakázána přítomnost veřejnosti v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách, galeriích, bazénech a turistických informačních centrech

Obchod a služby

 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkami, kterými jsou například potraviny, pohonné hmoty, drogerie, léky, potřeby pro zvířata, noviny, časopisy, tabákové výrobky, prodejny domácích potřeb, které nabízejí ochranné prostředky, a obecně prodeje přes internet nebo jiné vzdálené prostředky
 • v době od 8:00 do 10:00 se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobním poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru
 • podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček)
 • je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (výjimkou jsou závodní jídelny, restaurace mohou jídla vydávat jen oknem bez přítomnosti zákazníka v provozovně)
 • je zakázána přítomnost veřejnosti v posilovnách, na koupalištích, v soláriích, saunách a dalších wellness službách
 • platí zákaz maloobchodního prodeje na tržištích a v tržnicích
 • je zakázáno přijímat nové pacienty do lázní
 • je zakázán provoz stravovacích služeb umístěných ve velkých nákupních centrech, provoz kasin a heren a provoz autoškol

Doprava

 • je pozastaven prodej jízdenek průvodčími ve vlacích Českých drah
 • ruší se zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích a dálnicích v neděli a ve státní svátky
 • všem provozovatelům veřejné dopravy se doporučuje desinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé jízdě

Sociální služby

 • je uložena pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání a programech zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, sociální politiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních služeb; konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat v součinnosti s hejtmany
 • je pozastavena činnost denního stacionáře
 • poskytovatelům sociálních služeb (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny) se nařizuje přerušit poskytování těchto služeb