Pokyny pro příjemce

Program podpory pro podnikatele

Podmínky

Základní principy

Jedná se o peněžitou pomoc související s přerušením podnikatelské činnosti, a to pro podnikatelské subjekty, kterých se dotklo povinné uzavření provozoven na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 č. 211 v plném rozsahu.

Tato podpora je určena pro subjekty, které mají pronajatou provozovnu na území města Kroměříže a jejichž celkový obrat za minulé účetní období nepřekročil 5 mil. Kč.

Žádosti se budou přijímají pouze elektronicky na portále https://kromeriz.grantys.cz . Přijímání žádostí bylo spuštěno 20. 4. 2020, podat žádost je možné až do 10. 5. 2020 23:59. 

Podmínky žádosti

 • Nájem v provozovně na území Kroměříže a městských částí
 • Nájemní smlouva musí být uzavřena minimálně na rok a před datem 14. 3. 2020
 • Náklady na nájemné se počítají bez záloh na energie a ostatní služby
 • Žadatel nesmí mít provozovnu v nebytových prostorách města Kroměříže nebo jeho organizací
 • Žadatel nesmí mít nesplacené závazky vůči městu Kroměříži
 • Podnikatelskou činnost, které se dotklo nařízení státu, musí provozovat jako hlavní před 14. 3. 2020

Hodnocení žádosti

 • Je alokována celková částka 3 miliony korun, maximální částka je 20 tisíc korun na žadatele
 • Přípustná je jedna žádost na žadatele (IČ) a příspěvek ve výši jednoho měsíčního nájmu
 • Rozdělování může být upraveno koeficientem podle počtu přijatých žádosti o finanční prostředky
 • Na poskytnutí peněžité pomoci není právní nárok. O jejím poskytnutí rozhoduje Rada města Kroměříže.

Požadované dokumenty

 • Vyplněná žádost – elektronicky na https://kromeriz.grantys.cz/ 
 • Přiložená kopie nájemní smlouvy + doklad o zaplacení nájemného (před 30. 3. 2020)
 • Čestné prohlášení – je součástí elektronické žádosti
 • Žádost elektronicky vyplníte, připojíte dokumenty a elektronicky odešlete. Nic netisknete. V případě schválení žádosti budete vyzvání k podpisu žádosti, čestného prohlášení a darovací smlouvy.

Upozornění

 • V souvislosti s prověřováním žádosti může dojít ke kontrole provozovny.

Kontakty

Jak vyplnit žádost?

Nebo zde je kompletní manuál k systému Grantys. Použijte ale návod výše.